Välkommen till Vår Teater
Verksamhet
Bli Medlem
Skänk en Slant
PingvinenAnsök om BidragKontakta Oss
Ansök om Bidrag
Teater
Arbetar du inom Vår Teater? Finns det något ni känner att ni skulle behöva men där verksamhetens budget inte räcker till? Skriv några rader till oss och berätta. Ansökningar beviljas två gånger per år och ansökan skickas till oss senast den 1 maj respektive 1 november. Skicka ansökan till

Vi uppskattar förstås om personalen på teatrarna som söker bidrag själva är medlemmar i föreningen samt att ni hjälper oss att sprida information om föreningen så att vi kan växa oss starkare. Läs mer under bli medlem.