Välkommen till Vår Teater
Verksamhet
Bli Medlem
Skänk en Slant
PingvinenAnsök om BidragKontakta Oss
Välkommen till Elsa Olenius Sällskapet V
Föreningen bildades 1988 och har som syfte att i Elsa Olenius anda:

  • Arbeta för barns rätt till kultur
  • Främja barns egen skapande verksamhet
  • Uppmuntra arbetsinsatser inom barn- och ungdomsteatern där barn och ungdomar spelar teater för och med varandra
  • Värna om barn- och ungdomsteatern på Vår Teater, numera inom Kulturskolan i Stockholm.

Föreningen har årligen ett årsmöte under trivsamma former där nya och gamla medlemmar träffas. Hederspingvinen delas ut till en person eller en verksamhet som stått för betydelsefulla insatser för barn- och ungdomsteatern. Det skålas för Elsa Olenius, som grundade Vår Teater på 1940-talet. Kanske får vi höra ett föredrag eller se ett smakprov på någon teaterföreställning som har anknytning till Vår Teater.

Föreningens styrelse ser till att värna Vår Teaters intressen i förhållande till myndigheter, politiker och andra beslutsfattare.

Föreningen har fonderade medel som används till att stötta Vår Teaters verksamhet. I dagsläget är det Kulturskolan som är huvudman för Vår Teater men som i all kommunal verksamhet har man begränsade resurser. Föreningen kan därför finansiera inköp och andra kostnader som inte ryms inom den normala budgeten. Läs mer under rubriken Skänk en slant.